sign & supply

prodajni program
materiali za printanje
barve za tiskalnike
plastifikacija in kaširanje
samolepilne pvc folije
flex in flock folije
folija za zaščito stekel
combond alu plošče
forex | druge pvc plošče
stadur | foamalite
pleksi | zrcalni | lumex A
druge plošče
promocijska stojala
okvirji in letve za plakate
aluminijasti profili
LED diode
osvetlitev, razsvetljava
okrasni vijaki
orodje za delo s folijami
lepilni trakovi, ježki
lepila in čistila
strojna oprema
ostalo
Sign & supply d.o.o.
Ob železnici 16
1000 Ljubljana

telefon
01 521 22 08, 521 22 09
031 329 492

delovni čas
ponedeljek - petek: 8:00 - 16:00
sobota in nedelja: zaprto

kako do nas
sign-zemljevid
sign & supply - kako do nas

telefaks
01 521 22 43

e-pošta
info@sign-supply.si

ostali podatki
ID za DDV: SI68295472
MŠ: 5832675
TRR: 02053-0012233536, NLB
30000-0007348950, Sberbank

sign-zemljevid

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

v družbi SIGN & SUPPLY d.o.o., Ob železnici 16, Ljubljana, MŠ 5832675000, ki nastopa kot upravljalec osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi: SIGN & SUPPLY d.o.o.) strank in potencialnih strank (v nadaljevanju tudi: stranka)

1.Vir in vrste osebnih podatkov
SIGN & SUPPLY d.o.o. obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi izključno samo od strank in potencialnih strank na podlagi njihove prostovoljne, izrecne, informirane in nedvoumne izjave, s katero privolijo v obdelavo sporočenih podatkov.
Osebni podatki, ki jih stranke posredujejo, so ime in priimek, poštni naslov, naslov elektronske pošte in telefonska številka.
Ob podaji privolitve stranka izjavi, da so posredovani podatki točni in popolni ter da bo družbi SIGN & SUPPLY d.o.o. sporočila morebitno spremembo ali dopolnitev podatkov, če bo to potrebno ob upoštevanju namena, za katerega se ti podatki obdelujejo.

2.Kaj je obdelava podatkov
Obdelava podatkov je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, kot na primer zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

3.Namen obdelave
SIGN & SUPPLY d.o.o. obdeluje podatke z namenom komuniciranja s strankami, kar obsega zlasti komunikacijo v zvezi s sklenitvijo in izvajanjem pogodb in za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, pošiljanje cenikov, obveščanje o produktih in storitvah družbe SIGN & SUPPLY d.o.o., obveščanje o poslovalnem času, ter obveščanje o poslovnih dogodkih, vsebinah, novostih, ponudbah in prodajnih akcijah.

4.Način obdelave podatkov
Podatki se obdelujejo z avtomatiziranimi in neavtomatiziranimi sredstvi. Vendar pa SIGN & SUPPLY d.o.o. ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
Prav tako spletna stran družbe SIGN & SUPPLY d.o.o. ne ustvarja datotek, znanih kot „piškotki“.

5.Načela obdelave podatkov in obveznosti SIGN & SUPPLY d.o.o.
SIGN & SUPPLY d.o.o. se zavezuje, da bo podatke obdeloval zakonito, pošteno in na pregleden način, ter da so podatki zbrani za določene, izrecne in zakonite namene in za določeni rok hrambe.
SIGN & SUPPLY d.o.o. se zavezuje, da bo spoštoval vse pravice strank, kot so zapisane v tej politiki, ter ostale pravice po veljavnih predpisih.
SIGN & SUPPLY d.o.o. se zavezuje tudi, da bo podatke obdeloval na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo, z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.
SIGN & SUPPLY d.o.o. se zavezuje, da bo v primeru, če bi bilo potrebno uporabiti podatke za namen, za katerega niso bili zbrani, pred nadaljnjo obdelavo stranki zagotovil informacije o tem drugem namenu in vse relevantne informacije o pravicah stranke v takem primeru.
SIGN & SUPPLY d.o.o. se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval nobenim tretjim osebam.
SIGN & SUPPLY d.o.o. se zavezuje, da bo v primeru nastanka kršitve osebnih podatkov in če bi bilo verjetno, da bi kršitev povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine stranke, brez nepotrebnega odlašanja sporočil stranki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

6.Pravice strank
Vsaka stranka ima sledeče pravice:
-privolitev za obdelavo osebnih podatkov sme kadarkoli preklicati, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem,
-ob preklicu privolitve ima pravico doseči, da SIGN & SUPPLY d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše njene osebne podatke,
-zahtevati dostop do osebnih podatkov in informacije v zvezi z njimi,
-zahtevati, da SIGN & SUPPLY d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke, ali skladno z namenom obdelave dopolni nepopolne osebne podatke,
-zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov (kar pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti), kadar stranka oporeka točnosti podatkov, kadar zahteva omejitev pri nezakoniti obdelavi, kadar vloži ugovor v zvezi z obdelavo, če SIGN & SUPPLY d.o.o. podatkov ne bo več potreboval, stranka pa jih bo potrebovala za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
-zahtevati prejem osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, vključno s pravico te podatke posredovati drugemu upravljavcu, ne da bi jo SIGN&SUPPLY d.o.o. pri tem oviral, kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
-kadarkoli vložiti ugovor,
-vložiti pritožbo pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši določbe veljavnih predpisov.

Vsaka stranka lahko pravice iz 1. do 7. alineje uveljavi pisno po pošti na naslov SIGN&SUPPLY d.o.o., Ob železnici 16, Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov info@sign- supply.si.

Pravico iz 8. alineje lahko vsaka stranka uveljavi pri nadzornem organu na državni ravni.

7.Rok hrambe
SIGN & SUPPLY d.o.o. bo podatke hranil do preklica privolitve.

8.Kontaktni podatki
Kontaktni podatki SIGN & SUPPLY d.o.o. so:
-poštni naslov: SIGN & SUPPLY d.o.o., Ob železnici 16, Ljubljana,
-naslov elektronske pošte info@sign-supply.si

9.Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
SIGN & SUPPLY d.o.o. nima pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

V Ljubljani, dne 25.05.2018

-

izdelava spletne strani: next-line next line